news

04.02.2021

Habitats stikker til søs - nyt projekt om blå biodiversitet med VELUX Fonden

Nyt projekt skal med støtte fra VELUX FONDEN udvikle et idékatalog til at sikre større opmærksomhed på biodiversitet og rekreative muligheder på og under vandet i forbindelse med bebyggede havneområder i Danmark. Livet i det bynære hav er et overset emne, mener parterne bag projektet.

Havene er det mest omfattende system på Jorden, og det mest grundlæggende for livet, som vi kender det. Alt liv udspringer fra havet, og det klima og de økologiske processer, der omgiver os, spiller alle fuldstændig sammen med havet.

Det mærkes særligt i lande som Danmark, der har en lang kystlinje, og hvor havet spiller en stor rolle både som erhvervsgrundlag og rekreativt område. Dette til trods er der udtalt mangel på kendskab til livet i havet, samspillet mellem hav og samfund i globale systemer og forståelse for behovet for at sikre livsmiljøerne i havet.

Heldigvis er der gode muligheder for både at skabe bedre vandmiljøer og øge menneskers viden om og tilknytning til havet ved at indtænke blå biodiversitet i byggeri i havne, ved kyster og i fjorde.

BLÅ BIODIVERSITET SKAL GENSKABES
I disse år sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det sker flere steder i Danmark, hvor f.eks. Nordhavnen i København, Aarhus Havn, Vejle og lange stræk i Aalborg udvikles i rasende fart. Lige som byggerier i havneområder i f.eks. Malmø, Göteborg og Oslo også er i fuld gang. Desværre kobles disse byggerier sjældent direkte til et sundere og forbedret havmiljø, eller til bedre samspil mellem områdernes beboere og brugere og livet i havet.

”Vi ser et behov for at udvikle en praktisk tilgang, hvor biodiversitet i havet tænkes ind i designet af byudvikling i havne- og kystområder. Det handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold, f.eks. indretning af rev og opbygning af bundvegetation, men også om samspillet med resten af samfundet ved at øge befolkningens kendskab til og forståelse for havet og livet der”, siger Rasmus Vincentz, direktør i Habitats, som er en af parterne bag projektet Byudvikling og blå biodiversitet.

BLÅ BYUDVIKLING KRÆVER VIDEN
Skal den blå biodiversitet integreres i den kystnære byudvikling, kræver det imidlertid udvikling og kendskab til løsninger, der giver aktørerne økonomisk incitament, samtidig med at løsningerne både øger natur- og kulturværdien ved styrkelsen af oplevelser, attraktioner, kystsikring og mindsker behovet for pleje.

”Mange bygherrer, der bygger i havneområder, har allerede i dag fokus på herlighedsværdierne i at bygge boliger og opholdsarealer tæt på vandet, men grænsen går traditionelt ved kajkanten eller matriklen”, siger Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen, der er en anden af parterne bag projektet, og fortsætter: ”Der er behov for nye idéer til, hvordan samspillet mellem planlægningen og de konkrete byggerier og anlægsprojekter kan sikre synergien mellem land og vand”.

En væsentlig udfordring i at gøre koblingen mellem byudviklingen og den blå biodiversitet til hverdagskost er, at biodiversitet er et relativt nyt fokus i havnære byområder. Kommuner og byg- og anlægsherrer skal derfor udvide deres opmærksomhed på de fysiske omgivelser til også at kunne rumme og favne naturen som en integreret af planlægningen, også der, hvor naturen måske er mindst synlig. Og det kræver øget kendskab til problemstillinger og potentialer.

”Vi har et ønske om at bidrage til et sundt havmiljø, der er mere robust over for klimaforandringer og som giver både rekreative glæder og et bedre fiskeri”, siger Mikkel Klougart, programchef i VELUX FONDEN.

”Det danske havmiljø er presset fra flere kanter, og derfor støtter vi gerne initiativer, der kan tilvejebringe den nødvendige viden og bidrage til at vende udviklingen”, lyder det fra fonden.

YDERLIGERE OPLYSNINGER :
Direktør Rasmus Vincentz, Habitats, tlf. 28 79 15 84
Projektchef Graves Simonsen, Bygherreforeningen, tlf. 20 30 27 50
Fondsrådgiver Tanja Nielsen, VELUX FONDEN, tlf. 21 37 32 27

FAKTA
Projektet Byudvikling og blå biodiversitet skal udvikle, samle og formidle praktisk anvendelig viden, som er målrettet bygherrer og deres samarbejdspartnere og brugere.
Formålet er at øge kendskabet til de praktiske muligheder og håndterbare kvaliteter, der skal gøre det nemmere at bringe blå biodiversitet ind som en naturlig del af bæredygtigt byggeri.
Formidlingen vil ske gennem et idékatalog og en række udstillinger rundt om i landet, og det er desuden parternes håb, at resultatet vil kunne inspirere andre lande, især de nordiske nabolande.

Partnerne i projektet er Habitats, Bygherreforeningen, DTU Aqua og Marint Kundskapscenter i Malmø.

VELUX FONDEN støtter projektet med 1,642 mio. kr.

(FOTO KREDIT: Michael Palmgren - Marint Kundskapscenter i Malmø)


Nyhedsarchiv24.02.2021

Habitats deltager i internationalt samarbejde om nyt værktøj


04.02.2021

Habitats stikker til søs - nyt projekt om blå biodiversitet med VELUX Fonden


31.01.2021

Den Vilde Byhave på Prags Boulevard er anlagt og klar til borgere og biodiversitet


15.09.2020

3 RÅD TIL BOLIGSELSKABER DER VIL HAVE MERE VILD NATUR


01.09.2020

Forsyningsselskab viser vejen til flottere natur og fællesskab


22.06.2020

GRUNDET: Et vejlensisk oprør mod græsplæne-ørkener


16.06.2020

Gedebukke opretholder steppe-natur ved Rødbyhavn


26.02.2019

INFRANATUR KONFERENCE


16.08.2018

InfraNatur hjemmeside


16.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur


31.07.2017

InfraNatur Etape II


09.05.2017

Jernbanens rige natur


02.04.2017

Det Gode Levested – en kampagne for mennesker og natur og Utterslev


30.11.2016

Naturen Nu er i luften


01.11.2016

Kampagne for naturen i Utterslev Mose


30.10.2016

Konference om erstatningsnatur


08.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.


06.10.2016

Vild Med Vilje videoer på ALTIVISTEN


12.09.2016

Grundfos bliver vært for det vilde


10.09.2016

Lergravens Vild med Vilje


14.05.2016

Lise Kloster Bro tiltræder ny stilling i COWI


20.10.2015

Fra spildevandsbassin til Ledøjes nye fællesområde


20.10.2015

Habitats i tænketank for Københavns bynatur


01.09.2015

Kom til konference om Byens Planteliv 2015


01.07.2015

SKAL DU I PRAKTIK HOS HABITATS?


08.06.2015

Habitats modtager URBIA prisen for Vild Med Vilje


06.06.2015

VISIONÆRT GRUNDLAG FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING


19.04.2015

Sommerfuglehaver på DTU


23.02.2015

Habitats - Nu med advisory board


21.01.2015

Habitats vinder ambitiøst byudviklingsprojekt i Randers


23.11.2014

Habitats prækvalificeret til byudviklingsprojekt i Randers


23.11.2014

Habitats prækvalificeret til at give bud på fremtidens gårdhave med LAR


04.10.2014

Habitats i redningsaktion i Mejlgade


31.08.2014

VILDSKAB


19.08.2014

Habitats søger kommunikationspraktikant til Vild Med Vilje - er det dig?


28.04.2014

Vild Med Vilje udstilles på Københavns Museum


14.04.2014

Skal du i praktik hos Habitats?


10.04.2014

Gellerupparken-Toveshøj BYPARK - første fase vundet!


10.04.2014

Landartskulpturer for Vilvorde Kursuscenter


26.03.2014

Konkurrence om Fremtidens Gårdhaver vundet!


19.03.2014

Habitats holder oplæg til SPROUT på Dansk Arkitektur Center


21.11.2013

Værdifuld Inspiration fra hinsidan


04.10.2013

Habitats forelæser på KU Science


29.08.2013

Borgmester svinger leen i stilletter


19.06.2013

En ivrig debat om Lolland og landskabets rolle i en bæredygtig omstilling


29.05.2013

Udstilling og paneldebat om synergibaseret landskabsudvikling


14.04.2013

Biodiversitet i Byer Et idekatalog for Naturstyrelsen


04.04.2013

Indkøb vundet ved Nordic Built


14.03.2013

Visioner for Voldparken offentliggjort


20.12.2012

Glædelig Jul og godt Nytår!


31.10.2012

Vild Med Vilje Film


17.09.2012

Hædrende omtale ved Saint Gobain Habitat Award 2012


11.09.2012

Habitats taler til CradleBar på DAC


09.09.2012

Habitats underviser miljøstuderende fra hele verden


23.08.2012

Slagkraftig Miljøminister besøger Vild Med Vilje


30.06.2012

PwC og Habitats skriver fælles artikel i CSR Magasinet


11.06.2012

Statens Kunstfond støtter Vision For Lolland


06.06.2012

Habitats hyret som tovholder på visionært projekt i Husum


07.05.2012

Habitats flytter til The HUB København


30.04.2012

Haven På Bunkeren


29.04.2012

Habitats underviser ved Baltic Youth Forum i Litauen


19.01.2012

Stor anerkendelse til Lises afgangsprojekt om skovrejsning


03.12.2011

Habitats i DAC's CPHX Julekalender


30.11.2011

Habitats bidrager til Brøndbyernes vandlandskaber


29.11.2011

Habitats ved Vand I Byer


29.11.2011

Cradle Nu og Ignite


17.10.2011

The Reserve, Scottsdale Arizona


17.10.2011

Habitats on the High Line


30.06.2011

Vild Med Vilje


30.05.2011

Billeder fra åbningsreceptionen


03.04.2011

Habitats for all - you are invited!