news

15.03.2013

Visioner for Voldparken offentliggjort

Torsdag d. 14. marts kunne Habitats endelig offentliggøre visionsplanen "Visioner for Voldparken" for områdets beboere ved et møde arrangeret af Områdefornyelsen Husum.

Siden maj sidste år har vi været tovholder, stået for borgerinddragelse og fungeret som landskabsarkitekter på udarbejdelsen af visionsplanen.
Visionsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ideer og forslag fra områdets beboere, samt grundige analyser af Voldparkens potentialer og udfordringer. Den lægger stor vægt på både det sociale liv, håndtering af regnvand og en rig og mangfoldig natur.

Visioner for Voldparken er et oplæg til en ambitiøs omlægning af udearealerne i Voldparken i samarbejde med Områdefornyelse Husum, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Voldparkens beboere og boligforeninger.
Niels Lützen Landskabsarkitekter og Orbicon har desuden været tilknyttet projektet som sparingspartnere. Visionsplanen er bl.a. finansieret af Områdefornyelsen Husum og gennem Realdanias pulje ’Det gode boligliv’.

Visionen er bl.a. at styrke naboskabet og øge trygheden, samt gøre Voldparken til et sted, man er stolt af at bo. Visionsplanen rummer en række forslag til en ny indretning af områdets nuværende friarealer, således at beboerne får flere muligheder for at benytte og nyde de grønne arealer, og flere muligheder for at møde hinanden og tage ansvar for området.

De nye landskaber giver plads til både dyrkning af haver, og til en mere vild og mangfoldig natur kan trives i området. Der er lagt op til at der kan etableres blomstrende enge og laves slåning med le, som både er sjovt og sikrer en natur med højere biodiversitet.

Planen rummer desuden enkle løsninger på udfordringen med at håndtere de kraftigere regnskyl, der forventes som følge af klimaforandringerne. Hvad enten der er tale om en lille byge, en større skylle eller ligefrem skybrud bliver regnvandet håndteret og iscenesat i landskabet, der håndterer omkring 85% af regnvandet, der falder på området. I perioder hvor der er tørt, fungerer området som et inspirerende og sanseligt miljø, til leg og rekreation, som en integreret del af landskabet.

Dette forår graves det første spadestik til en nyttehave, der kommer til at fungerer som showcase og pilotprojekt for en del af landskabsomdannelsen. På samme tid kommer visionsplanen rundt i høring hos alle interessenter, mens finansiering til gennemførelse findes.

Med afsæt i en grundig analyse af de eksisterende forhold rummer visionsplanen præcise nedslag med fokus på størst mulig effekt, med mindst mulig indsats. Det samlede forslag rummer en landskabelig forankring og hviler på et gennemarbejdet økonomisk overslag.

I Habitats er vi meget stolte at visionsplanen, og glæder os til det videre arbejde med den. Boligområder og boligforeninger, med samme lignende behov for bedre regnvandshåndtering, styrket socialt liv og øget naturværdi, vil med fordel kunne lade inspirere af Visioner for Voldparken.

Se hele visionsplanen her


Nyhedsarchiv17.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur


17.06.2017

Jernbanens rige natur


03.04.2017

Det Gode Levested – en kampagne for mennesker og natur og Utterslev


01.12.2016

Naturen Nu er i luften


02.11.2016

Kampagne for naturen i Utterslev Mose


31.10.2016

Konference om erstatningsnatur


09.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.


07.10.2016

Vild Med Vilje videoer på ALTIVISTEN


13.09.2016

Grundfos bliver vært for det vilde


11.09.2016

Lergravens Vild med Vilje


15.05.2016

Lise Kloster Bro tiltræder ny stilling i COWI


21.10.2015

Fra spildevandsbassin til Ledøjes nye fællesområde


21.10.2015

Habitats i tænketank for Københavns bynatur


02.09.2015

Kom til konference om Byens Planteliv 2015


02.07.2015

SKAL DU I PRAKTIK HOS HABITATS?


09.06.2015

Habitats modtager URBIA prisen for Vild Med Vilje


07.06.2015

VISIONÆRT GRUNDLAG FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING


20.04.2015

Sommerfuglehaver på DTU


24.02.2015

Habitats - Nu med advisory board


22.01.2015

Habitats vinder ambitiøst byudviklingsprojekt i Randers


24.11.2014

Habitats prækvalificeret til byudviklingsprojekt i Randers


24.11.2014

Habitats prækvalificeret til at give bud på fremtidens gårdhave med LAR


05.10.2014

Habitats i redningsaktion i Mejlgade


01.09.2014

VILDSKAB


20.08.2014

Habitats søger kommunikationspraktikant til Vild Med Vilje - er det dig?


29.04.2014

Vild Med Vilje udstilles på Københavns Museum


15.04.2014

Skal du i praktik hos Habitats?


11.04.2014

Gellerupparken-Toveshøj BYPARK - første fase vundet!


11.04.2014

Landartskulpturer for Vilvorde Kursuscenter


27.03.2014

Konkurrence om Fremtidens Gårdhaver vundet!


20.03.2014

Habitats holder oplæg til SPROUT på Dansk Arkitektur Center


22.11.2013

Værdifuld Inspiration fra hinsidan


05.10.2013

Habitats forelæser på KU Science


30.08.2013

Borgmester svinger leen i stilletter


20.06.2013

En ivrig debat om Lolland og landskabets rolle i en bæredygtig omstilling


30.05.2013

Udstilling og paneldebat om synergibaseret landskabsudvikling


15.04.2013

Biodiversitet i Byer Et idekatalog for Naturstyrelsen


05.04.2013

Indkøb vundet ved Nordic Built


15.03.2013

Visioner for Voldparken offentliggjort


21.12.2012

Glædelig Jul og godt Nytår!


01.11.2012

Vild Med Vilje Film


18.09.2012

Hædrende omtale ved Saint Gobain Habitat Award 2012


12.09.2012

Habitats taler til CradleBar på DAC


10.09.2012

Habitats underviser miljøstuderende fra hele verden


24.08.2012

Slagkraftig Miljøminister besøger Vild Med Vilje


01.07.2012

PwC og Habitats skriver fælles artikel i CSR Magasinet


12.06.2012

Statens Kunstfond støtter Vision For Lolland


07.06.2012

Habitats hyret som tovholder på visionært projekt i Husum


08.05.2012

Habitats flytter til The HUB København


01.05.2012

Haven På Bunkeren


30.04.2012

Habitats underviser ved Baltic Youth Forum i Litauen


19.01.2012

Stor anerkendelse til Lises afgangsprojekt om skovrejsning


03.12.2011

Habitats i DAC's CPHX Julekalender


30.11.2011

Habitats bidrager til Brøndbyernes vandlandskaber


29.11.2011

Habitats ved Vand I Byer


29.11.2011

Cradle Nu og Ignite


17.10.2011

The Reserve, Scottsdale Arizona


17.10.2011

Habitats on the High Line


01.07.2011

Vild Med Vilje


30.05.2011

Billeder fra åbningsreceptionen


03.04.2011

Habitats for all - you are invited!