Vild Med Vilje

Vild Med Vilje handler om at give plads til en mere robust, oplevelsesrig og mangfoldig natur. Byens natur er i dag præget af intensiv pleje, hvor ukrudtet skal fjernes, græsset skal slåes og hækken klippes ned. Men hvad sker der egentlig, hvis vi lader naturen vokse vildt og udvikle sig på egne præmisser?

Når en grund gøres Vild Med Vilje udvikles der levesteder til et væld af arter, og giver os mennesker mulighed for at opleve naturens rigdom i hverdagen. Vilde områder giver blandt andet frirum til afkobling, stimulering af vores sanser og forstærker årstidernes skiften. Vild Med Vilje er et fællesskab, som formidler et nyt syn på naturen ved at udfordre folks forståelse af ukrudt, kryb og kravl. Det handler om at give plads til mere vild og mangfoldig natur, dér hvor vi bor, lever, arbejder og leger.

HVORFOR VILDSKAB?
Både globalt og i Danmark er det et stort problem, at levesteder forsvinder og arter uddør. Naturens rigdom er i den grad under pres. Hvis denne udvikling skal vendes, er det vigtigt, at vi mennesker aktivt vælger at give plads til en rig og mangfoldig natur, og at vi undersøger hvordan vi kan leve i samspil med den.

Mange mennesker i Danmark er desværre meget lidt i kontakt med naturen og har sjældent kendskab til selv de mest almindelige planter og dyr. Vild Med Vilje handler derfor også om at udbrede kendskabet og fascinationen til hvordan vi kan gøre en positiv forskel for biodiversiteten.

ALLE KAN BLIVE VILDE
Vild Med Vilje er åbent for at alle kan deltage. Både kommuner, virksomheder, institutioner og private haveejere, kan gøre deres områder til vilde oaser og fortælle historien om det på vildmedvilje.dk. DTU Aqua , Lergravsparken , Lystrup , Tåsinge Plads , Elverparken og mange flere er allerede blevet erklæret Vild Med Vilje.
Hvis man ønsker at få assistance til at iscenesætte og formidle sit Vild Med Vilje areal professionelt, eller har behov for at arrangere høslæt og undervisning i forbindelse med det, kan Habitats tilbyde til dette.

Det er vores drøm at rigtig mange Vild Med Vilje områder vil blomstre op over hele landet, og bidrage til et større kendskab til hvad vi mennesker kan gøre for naturens mangfoldighed helt lokalt. Vi drømmer også om at Vild Med Vilje vil sætte gang i samtalerne om menneskets rolle i naturen.

Følg med i projektets udvikling på www.vildmedvilje.dk

Print reference - Vild med Vilje.pdf

← Tilbage

Nyheder

27.02.2019

INFRANATUR KONFERENCE

Kom til konference om fremtidens forvaltning af byernes og infrastrukturens oversete natur d. 30. ap

17.08.2018

InfraNatur hjemmeside

Miljøstyrelsen har lavet en hjemmeside om natur i byen, hvor de har samlet alt officielt materiale

17.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane mi

01.08.2017

InfraNatur Etape II

Habitats har sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus vundet Miljøstyrelsens udbud "Natu

10.05.2017

Jernbanens rige natur

Habitats rådgiver Banedanmark og Miljøstyrelsen om hvordan de kan styrke den unikke biodiversitet kn

03.04.2017

Det Gode Levested – en kampagne for mennesker og natur og Utterslev

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne

01.12.2016

Naturen Nu er i luften

På TV2 Lorrys hjemmeside kan du nu finde tips til oplevelser i naturen året rundt i det nye program

02.11.2016

Kampagne for naturen i Utterslev Mose

Habitats har netop vundet et udbud om en kampagnestrategi for naturen i Utterslev Mose for København

31.10.2016

Konference om erstatningsnatur

Når vi anlægger nye veje, jernbaner, byggeri eller opsætter vindmøller vil naturområder ofte blive p

09.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.

Stigende grundvand har gjort det stadigt vanskeligere at opretholde et klassiske parkpræg med tætkli

07.10.2016

Vild Med Vilje videoer på ALTIVISTEN

ALTIVISTEN tager sammen med Philip Hahn-Petersen på opdagelse i den danske natur. Du kan se med og l

13.09.2016

Grundfos bliver vært for det vilde

Grundfos inviterer naturen inden for og lader nu græsset gro på cirka en femtedel af de steder, hvor

11.09.2016

Lergravens Vild med Vilje

Der er håb for fremtidens generation af naturforkæmpere! Søde børn og arbejdsomme forældre tog hår

15.05.2016

Lise Kloster Bro tiltræder ny stilling i COWI

Lise Kloster Bro tiltræder medio 2016 en ny stilling som markedsudvikler, bynatur- og klimatilpasnin

21.10.2015

Fra spildevandsbassin til Ledøjes nye fællesområde

Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdække

21.10.2015

Habitats i tænketank for Københavns bynatur

Københavns Kommune har nedsat en tænketank for byens grønne identitet og bynatur. Tænketanken har ti

02.09.2015

Kom til konference om Byens Planteliv 2015

Konferencen diskuterer på forskellige måder, hvordan man kan få byer til både at have stor biodivers

02.07.2015

SKAL DU I PRAKTIK HOS HABITATS?

Vi søger en til to nye praktikanter fra august 2015, der har lyst til at arbejde sammen med Habitats

09.06.2015

Habitats modtager URBIA prisen for Vild Med Vilje

Vi er glade og stolte over at modtage URBIA prisen af World Watch Institute for at gøre en forskel f

07.06.2015

VISIONÆRT GRUNDLAG FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Med ”Byen til Vandet” skal Randers midtby åbnes mere op mod vandet. Den gamle, historiske middelalde

1
2
View image only