Det Gode Levested

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne for at øge samspillet mellem mennesker og natur i Utterslev Mose. Kampagnen hedder ”Det Gode Levested”, og er udarbejdet for Københavns Kommune.
Udgangspunktet er kommunens strategi ”Bynatur i København 2015-2025”, hvor det er slået fast at det er visionen for kommunen både er at skabe mere natur i byen, og at øge kvaliteten af naturen.

“Det Gode Levested” handler om hvad vi mennesker kan gøre for at bidrage til bedre levesteder for de spændende arter vi deler Utterslev Mose med. Kampagnen vil vise hvordan arbejdet for gode levesteder kan bringe mennesker sammen og gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at være i fremtiden, uanset om man er lokal beboer, gæst fra resten af København og Danmark, dyr, svamp eller plante.
Kampagnens er tilrettelagt, så den igangsættes og udfoldes trinvist, startende med udgangspunkt i tre målgrupper, naturentusiaster, haveejere og driften. Derfra øges kampagnens aktiviteter, styrkes formidlingen og opbygges en øget vidensbase, med kommunikation og netværk, så mange flere aktører bliver involveret som partnere.

Det er hensigten, at Det Gode Levested udover at folde sig ud i Utterslev Mose, også kan fungere som direkte inspi¬ration til lignende kampagner mange andre steder. På den måde håber vi at der også mange steder kan ske et tiltrængt løft i naturens kvalitet, vores forbindelser og kendskab til naturen, samt opbygges et øget engagement for at skabe mange gode levesteder. Kort sagt positiv sameksistens.
Vi håber kampagnen vil finde finansiering, og vil blive foldet ud til glæde for natur og mennesker, i Utterslev og mange andre steder hvor vi gerne vil have ”Det Gode Levested”.

Det Gode Levested_Utterslev Mose_Projektbeskrivelse_Final_marts 2017.pdf

Nyheder

27.02.2019

INFRANATUR KONFERENCE

Kom til konference om fremtidens forvaltning af byernes og infrastrukturens oversete natur d. 30. ap

17.08.2018

InfraNatur hjemmeside

Miljøstyrelsen har lavet en hjemmeside om natur i byen, hvor de har samlet alt officielt materiale

17.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane mi

01.08.2017

InfraNatur Etape II

Habitats har sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus vundet Miljøstyrelsens udbud "Natu

10.05.2017

Jernbanens rige natur

Habitats rådgiver Banedanmark og Miljøstyrelsen om hvordan de kan styrke den unikke biodiversitet kn

03.04.2017

Det Gode Levested – en kampagne for mennesker og natur og Utterslev

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne

01.12.2016

Naturen Nu er i luften

På TV2 Lorrys hjemmeside kan du nu finde tips til oplevelser i naturen året rundt i det nye program

02.11.2016

Kampagne for naturen i Utterslev Mose

Habitats har netop vundet et udbud om en kampagnestrategi for naturen i Utterslev Mose for København

31.10.2016

Konference om erstatningsnatur

Når vi anlægger nye veje, jernbaner, byggeri eller opsætter vindmøller vil naturområder ofte blive p

09.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.

Stigende grundvand har gjort det stadigt vanskeligere at opretholde et klassiske parkpræg med tætkli

07.10.2016

Vild Med Vilje videoer på ALTIVISTEN

ALTIVISTEN tager sammen med Philip Hahn-Petersen på opdagelse i den danske natur. Du kan se med og l

13.09.2016

Grundfos bliver vært for det vilde

Grundfos inviterer naturen inden for og lader nu græsset gro på cirka en femtedel af de steder, hvor

11.09.2016

Lergravens Vild med Vilje

Der er håb for fremtidens generation af naturforkæmpere! Søde børn og arbejdsomme forældre tog hår

15.05.2016

Lise Kloster Bro tiltræder ny stilling i COWI

Lise Kloster Bro tiltræder medio 2016 en ny stilling som markedsudvikler, bynatur- og klimatilpasnin

21.10.2015

Fra spildevandsbassin til Ledøjes nye fællesområde

Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdække

21.10.2015

Habitats i tænketank for Københavns bynatur

Københavns Kommune har nedsat en tænketank for byens grønne identitet og bynatur. Tænketanken har ti

02.09.2015

Kom til konference om Byens Planteliv 2015

Konferencen diskuterer på forskellige måder, hvordan man kan få byer til både at have stor biodivers

02.07.2015

SKAL DU I PRAKTIK HOS HABITATS?

Vi søger en til to nye praktikanter fra august 2015, der har lyst til at arbejde sammen med Habitats

09.06.2015

Habitats modtager URBIA prisen for Vild Med Vilje

Vi er glade og stolte over at modtage URBIA prisen af World Watch Institute for at gøre en forskel f

07.06.2015

VISIONÆRT GRUNDLAG FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Med ”Byen til Vandet” skal Randers midtby åbnes mere op mod vandet. Den gamle, historiske middelalde

View image only