Publikationer

29.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan

InfraNatur - Rødbyhavn Plejeplan

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakke fra 201

15.10.2017

InfraNatur basisanalyser

InfraNatur
”Naturen i byen - Etape II”
Et naturpakkeprojekt i samarbejde mellem
Banedanmark & Miljøstyrelsen.

Banens naturkvalitet
Basisanalyser af 18 udvalgte baneterræner

Feltbesøg Jylland, Sjælland og Lolland 28. 29. 30. august 201

17.06.2017

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakke.

Habitats har udarbejdet dette inspirationshæf

03.04.2017

Det Gode Levested

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne for at øge samspillet mellem mennesker og natur i Utterslev Mose. Kampagnen hedder ”Det Gode Levested”, og er udarbejdet for Københavns Kommune.
Udgangspunktet er kommunens strategi ”Bynatur

17.04.2013

Biodiversitet i byer

Habitats har udarbejdet idekataloget ‘Biodiversitet i Byer’ for Naturstyrelsen.

Byer er et særligt spændende indsatsområde for biodiversiteten, fordi det er her, udviklingen og menneskers påvirkning af omgivelserne de næste årtier vil gå stærkest, desuden er der ikke produktionskrav

11.04.2013

Erhvervsliv & Biodiversitet

Denne brochure er en introduktion til arbejdet med biodiversitet i virksomheder. Den indeholder inspiration til indsatsområder, samt en række gode case-studies fra udlandet, der viser hvordan virksomheder kan gøre en indsats for biodiversiteten og derved styrke deres forretningsgrundlag.

Publikationer29.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan


15.10.2017

InfraNatur basisanalyser


17.06.2017

InfraNatur


03.04.2017

Det Gode Levested


17.04.2013

Biodiversitet i byer


11.04.2013

Erhvervsliv & Biodiversitet