publikationer

16.04.2013

Biodiversitet i byer

Habitats har udarbejdet idekataloget ‘Biodiversitet i Byer’ for Naturstyrelsen.

Byer er et særligt spændende indsatsområde for biodiversiteten, fordi det er her, udviklingen og menneskers påvirkning af omgivelserne de næste årtier vil gå stærkest, desuden er der ikke produktionskrav til naturen I byen, hvilket giver mere plads til biodiversitet.

Idekataloget er iværksat netop nu for at inspirere til at få biodiversitet indarbejdet i klimatilpasningen af vores byer.

‘Biodiversitet I byer’ er udarbejdet med det formål at levere idéer, inspiration og forslag, som kan skabe synergier mellem en øget biodiversitet i byen, og de mange initiativer og tiltag, som allerede foregår i forbindelse med udvikling og planlægning af vores byer.

Det er ønsket, at biodiversitet fremover bliver et spørgsmål, som alle, der beskæftiger sig med byers udvikling, tænker ind og tager stilling til i forbindelse med drift af byens grønne arealer, klimatilpasning, den sunde by og byggeri.

Idekataloget er skrevet for at inspirere beslutningstagere på alle niveauer, der har indflydelse på byernes udvikling, til at gøre en aktiv indsats for biodiversiteten i byen gennem deres arbejde. Der lægges således op til, at flere aktører i forskellige sammenhænge kan begynde at se sig som aktive medspillere i indsatsen for en rig natur.

Der tages afsæt i aktører på hvert af de forvaltningsmæssige niveauer: stat, regioner, kommuner, spildevandsselskaber, virksomheder, foreninger, borgere.

Rapporten rummer desuden et katalog med forslag til at øge biodiversiteten ud fra 24 forskellige fysiske lokaliteter i byen.


Download Biodiversitet i byer
Publikationer24.02.2021

Biological Diversity Protocol - Case study af Blangslev (Better Energy)


28.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan


14.10.2017

InfraNatur basisanalyser


16.06.2017

InfraNatur


02.04.2017

Det Gode Levested


16.04.2013

Biodiversitet i byer


11.04.2013

Erhvervsliv & Biodiversitet