publikationer

29.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan

InfraNatur - Rødbyhavn Plejeplan

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakke fra 2016.

Som en del af InfraNatur projektet har Habitats i samarbejde med Natur360 skrevet en plejeplan for Rødbyhavn godsbaneterræn for at bevare og styrke den unikke biodiversitet der findes her. Opgaven er udført for Miljøstyrelsen og Banedanmark.

Download with this publication:

Plejeplaner_InfraNatur_Rødbyhavn.pdf

Publikationer29.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan


15.10.2017

InfraNatur basisanalyser


17.06.2017

InfraNatur


03.04.2017

Det Gode Levested


17.04.2013

Biodiversitet i byer


11.04.2013

Erhvervsliv & Biodiversitet