publikationer

17.06.2017

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakke.

Habitats har udarbejdet dette inspirationshæfte for Miljøstyrelsen og Banedanmark om baneterrænernes særegne natur..
Download with this publication:

Inspirationspapir_InfraNatur_02.06.17.pdf

Publikationer29.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan


15.10.2017

InfraNatur basisanalyser


17.06.2017

InfraNatur


03.04.2017

Det Gode Levested


17.04.2013

Biodiversitet i byer


11.04.2013

Erhvervsliv & Biodiversitet