publikationer

16.06.2017

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakke.

Habitats har udarbejdet dette inspirationshæfte for Miljøstyrelsen og Banedanmark om baneterrænernes særegne natur..
Download with this publication:

Inspirationspapir_InfraNatur_02.06.17.pdf

Publikationer28.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan


14.10.2017

InfraNatur basisanalyser


16.06.2017

InfraNatur


02.04.2017

Det Gode Levested


16.04.2013

Biodiversitet i byer


11.04.2013

Erhvervsliv & Biodiversitet