#consultancy

30.11.2018

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer. Banedanmark og Miljøstyrelsen samarbejder om at gennemføre indsatsen. Projektet er døbt InfraNatur. Et passende n

16.08.2018

InfraNatur hjemmeside

Miljøstyrelsen har lavet en hjemmeside om natur i byen, hvor de har samlet alt officielt materiale om InfraNatur projektet. Her findes både basisanalyser og plejeplaner for projektarealerne, som Habitats har udarbejdet sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus Natur I byen: Læs om

28.05.2018

Rødbyhavn Plejeplan

InfraNatur - Rødbyhavn Plejeplan De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakke fra 2016. Som en del a

Plejeplaner_InfraNatur_Rødbyhavn.pdf

16.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane miljøer’, som vi har været med til at lave. Rapporten handler om hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer. Rapporten er lavet for N

14.10.2017

InfraNatur basisanalyser

InfraNatur ”Naturen i byen - Etape II” Et naturpakkeprojekt i samarbejde mellem Banedanmark & Miljøstyrelsen. Banens naturkvalitet Basisanalyser af 18 udvalgte baneterræner Feltbesøg Jylland, Sjælland og Lolland 28. 29. 30. august 2017 Feltbesøg Fyn 8. juni 2018 Rapport Sebtember 2017

Basisanalyser_InfraNatur_Opdateret.pdf

31.07.2017

InfraNatur Etape II

Habitats har sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus vundet Miljøstyrelsens udbud "Natur i byen Etape II" Det betyder at vi skal fortsætte som rådgivere for Miljøstyrelsen og Banedanmark i udførelsen af InfraNatur projektet. Konkret skal vi skal vi lave basisanalyser af 14 banete

16.06.2017

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakke. Habitats har udarbejdet dette inspirationshæfte for Miljø

Inspirationspapir_InfraNatur_02.06.17.pdf

09.05.2017

Jernbanens rige natur

Habitats rådgiver Banedanmark og Miljøstyrelsen om hvordan de kan styrke den unikke biodiversitet knyttet til de danske baneterræner. Projektet hedder InfraNatur og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, som et led i gennemførelsen af Regeringens Naturpakkeprojekt om at styrke biodivers

02.04.2017

Det Gode Levested – en kampagne for mennesker og natur og Utterslev

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne for at øge samspillet mellem natur og mennesker i Utterslev Mose. Kampagnen hedder ”Det Gode Levested”, og er udarbejdet for Københavns Kommune. Udgangspunktet er kommunens strategi ”Bynatur i Købe

Det Gode Levested_Utterslev Mose_Projektbeskrivelse_Final_marts 2017.pdf

02.04.2017

Det Gode Levested

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne for at øge samspillet mellem mennesker og natur i Utterslev Mose. Kampagnen hedder ”Det Gode Levested”, og er udarbejdet for Københavns Kommune. Udgangspunktet er kommunens strategi ”Bynatur i Købe

Det Gode Levested_Utterslev Mose_Projektbeskrivelse_Final_marts 2017.pdf

20.10.2016

Ledøje Fælled - Fra spildevandsbassin til rekreativ oase

Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdækket bassin med rekreative funktioner på toppen. Projektet er et spændende eksempel på hvordan man kan gøre spildevandstekniske anlæg til rekreative områder med øget naturværdi, lavt driftsniveau og have

Print reference - Ledøje Fælled.pdf

08.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.

Stigende grundvand har gjort det stadigt vanskeligere at opretholde et klassiske parkpræg med tætklippede græsarealer i Elverparken i Herlev. Habitats har hjulpet Herlev kommune med at redesigne Elverparken, hvor det stigende grundvand vendes fra at være et problem til at være en kvalitet. Vandet og

12.09.2016

Vært for det vilde

Habitats blev sommeren 2016 hyret til at rådgive Grundfos i forhold til at ekstensivere driften af udearealerne på koncernens hovedsæde i Bjerringbro til fordel for biodiversitet, budget og bæredygtighed. Formålet med samarbejdet var at fremme en mere rig og mangfoldig natur, samt formidle dette

Print reference - Vært for det Vilde.pdf

11.11.2015

Livet Efter Døden

Hvad sker der med bytræer når de fældes eller vælter i storme? Kan døde træer bidrage med identitet og liv til byens rum? Fire træer fra Skt. Kjelds Plads er fældet, for at give plads til nye fjernvarmerør. Træerne har nu fået nyt liv som skulptur i kvarteret, og som levested for et væld af små

Print reference - Livet efter døden.pdf

31.07.2015

Nordpilen

Nordhavnen er Københavns nyeste bydel. Frem af havnens rå og industrielle historie vokser en ny, bæredygtig og mangfoldig by - for københavnerne og deres børn. NORDPILEN er Lejerbo Københavns bud på det projekt, der skal indfri potentialet - og løse udfordringerne - som den første almene boligbeby

Print reference - Nordpilen.pdf

30.04.2015

Byen til Vandet - Randers

”Byen til Vandet” er et visionært og komplekst byudviklingsprojekt. Det er åbenlyst, at et projekt så værdifuldt for Randers skal sikres den bedste fødsel gennem de bedste økonomiske og byplanmæssige rammebetingelser for en realisering. Forundersøgelsen handler derfor om at finde og formidle de

Print reference - Randers.pdf

19.04.2015

Sommerfuglehaver på DTU

Habitats er nu med til at skabe levesteder for sommerfugle på DTU. Habitats samarbejder igen i år med DTU om projektet BiodiversiTEST, som handler om at udvikle gartnernes kompetencer i naturnær drift, så de i deres daglige arbejde kan gøre en indsats for at øge biodiversiteten på DTU’s Campus a

21.01.2015

Habitats vinder ambitiøst byudviklingsprojekt i Randers

Et team bestående af C.F. Møller, Orbicon, Smith Innovation og Habitats skal stå for forundersøgelserne i forbindelse med et ambitiøst udviklingsprojekt i Randers. Nye løsninger, nye processer, nye inddragelsesmetoder og nye realiseringsmetoder. Det er fire af hovedpunkterne i vores vindertilbud

30.09.2014

Dong Energy

Habitats blev i efteråret 2014 hyret til at rådgive DONG Energy i deres arbejde med biodiversitet. Habitats hjalp med at formulere tilgangen til arbejdet med biodiversitet, og med at arrangere og afholde en workshop for repræsentanter fra alle fire forretningsområder i DONG Energy. Endelig bidrog Ha

Print reference - Dong Energy.pdf

18.09.2014

Bæredygtig drift af grønne arealer i Lejre

I løbet af 2014 har Habitats hjulpet Lejre Kommune med at lave nogle testarealer for bæredygtig drift af kommunens grønne arealer Målet er at give Lejre Kommune en samlet forståelse for nuværende drift, og for hvilke simple tiltag i omlægning af driften, der kan sikre en rigere natur, klimatilpas

Print reference - Lejre.pdf

18.09.2014

DTU BiodiversiTEST

BiodiversiTEST handler om at øge biodiversiteten på DTUs campusarealer, og sikre bedre oplevelser for alle der besøger DTU. Personalet i Campus Service og Habitats har siden opstartsworkshoppen arbejdet tæt sammen om at udvikle nye former for drift af de grønne arealer. Fokus har været på at ind

Print reference - BiodiversiTEST.pdf

31.08.2014

VILDSKAB

Kommunernes grønne drift møder nye udfordringer: færre ressourcer, højere miljø- og naturkrav, hensyn til klimatilpasning i grønne anlæg, flere aktører påvirker driften og samtidigt skal forandringerne kommunikeres overfor personale og borgere. Hvordan kan vi sammen løse disse udfordringer og ska

31.07.2014

Urban succession på Grønttorvet, Ny Valby

Habitats har fungeret som sparringspartner og ideudvikler for Polyform Arkitekter i udviklingen af grønne og bæredygtige aspekter i byudviklingen af Ny Valby, Grønttorvet. Grønttorvet i Valby skal forvandles til en social bæredygtig bydel med et grønt park-hjerte. Siden 1958 har det 16 hektar st

Print reference - Grønttorvet, Ny Valby.pdf

31.03.2014

Vores Park - Gellerup og Toveshøj

Målet med ‘Vores Park’ er at gøre landskabet til katalysator for den samlede revitalisering af helhedsplanen for Gellerup. Nøgleord for vores tilgang til opgaven er tryghed, aktivitet og inddragelse. Tryghed fordi den skaber grundlaget for at alle de andre tiltag i Byparken vil lykkes. Aktivitet

Print reference - Vores Park.pdf

28.02.2014

Fremtidens gårdhave med LAR

Hvad nu hvis nye typer fælleskaber, en mere mangfoldig bynatur og et væld af oplevelser for store og små, var en helt naturlig del af klimatilpasningen og håndtering af regnvand i byens gårdhaver? Og hvad nu hvis fremtidens gårdhaver samtidig spillede en aktiv rolle i at forbedre byens vandbalance,

Print reference - Fremtidens gårdhave med LAR.pdf

21.11.2013

Værdifuld Inspiration fra hinsidan

Så kort afstand, og dog så stor forskel! For at fremme Habitats arbejde med økosystemtjenster, og finde ny inspiration tog Rasmus i slutningen af november en tur til Sverige. I Göteborg blev årets Sustainable Development Award, en slags miljøets nobelpris, nemlig uddelt til indiske Pavan Suk

14.04.2013

Biodiversitet i Byer Et idekatalog for Naturstyrelsen

Habitats har udarbejdet idekataloget 'Biodiversitet i byer' for Naturstyrelsen. Det rummer forslag til synergier imellem biodiversitet og byudvikling. Idekataloget berører særligt biodiversitet i sammenhæng med klimatilpasning, byggeri, drift af byens grønne områder, samt den sunde by. 'Biodiver

11.04.2013

Erhvervsliv & Biodiversitet

Denne brochure er en introduktion til arbejdet med biodiversitet i virksomheder. Den indeholder inspiration til indsatsområder, samt en række gode case-studies fra udlandet, der viser hvordan virksomheder kan gøre en indsats for biodiversiteten og derved styrke deres forretningsgrundlag.

BIZ&BIO_FINAL2013_WEB.pdf

31.03.2013

Biodiversitet i byer

‘Biodiversitet I byer’ er udarbejdet med det formål at levere idéer, inspiration og forslag, som kan skabe synergier mellem en øget biodiversitet i byen. Synergier mellem biodiversitet og de mange initiativer og tiltag, som allerede foregår i forbindelse med udvikling og planlægning af vores byer.

Print reference - Biodiversitet i byer.pdf

20.03.2013

Visioner for Voldparken

Habitats har i perioden fra maj 2012 til marts 2013 været involveret i at udvikle forslaget Visioner for Voldparken. Visionsplanen tager udgangspunkt i boligområde Voldparken i Husum, i udkanten af København. Udgangspunktet er de problemer områdets beboere oplever med det sociale liv og oversvøm

Print reference - Voldparken.pdf

11.09.2012

Habitats taler til CradleBar på DAC

CradlePeople er en interesseorganisation for et positivt fodaftryk på planeten. Den 31. august 2012 afholdt de arrangementet CradleBar på DAC om emnet cirkulær økonomi. Habitats bidrog til CradleBar med et oplæg om hvordan vi indtænker biodiversitet i en cirkulær økonomi. Det kræver mentale kolbø

30.06.2012

PwC og Habitats skriver fælles artikel i CSR Magasinet

I juni udgaven af CSR Magasinet præsenterede Birgitte Mogensen fra PwC og Rasmus Vincentz fra Habitats, i en fælles artikel, deres synspunkter vedrørende erhvervsliv og biodiversitet i Danmark. Budskabet i artiklen er klart: Mere end halvdelen af klodens økosystemer er enten overudnyttede eller

06.06.2012

Habitats hyret som tovholder på visionært projekt i Husum

I foråret 2012 blev Habitats hyret til at være tovholder og landskabsarkitekt på et meget spændende projekt i Voldparken i den Københavnske forstad Husum. Projektet hedder ’Frem med de skjulte ressourcer i Voldparken’, og støttes af Real Dania (det Gode Boligliv), Områdefornyelsen, Brønshøj-Husu

18.03.2011

Rådgivning

Biodiversitet i byer Habitats rådgiver om biodiversitet i byer og bynære områder. Vi fokusere på hvordan der kan skabes synergier mellem biodiversitet og byudvikling. Hvor kan naturen kan bidrage med øget livskvalitet til byens borgere og hvordan kan en rig og mangfoldig natur trives der hvor menne

Categories


campaigns
consultancy
design
learning