#design

16.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane miljøer’, som vi har været med til at lave. Rapporten handler om hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer. Rapporten er lavet for N

20.10.2016

Ledøje Fælled - Fra spildevandsbassin til rekreativ oase

Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdækket bassin med rekreative funktioner på toppen. Projektet er et spændende eksempel på hvordan man kan gøre spildevandstekniske anlæg til rekreative områder med øget naturværdi, lavt driftsniveau og have

Print reference - Ledøje Fælled.pdf

08.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.

Stigende grundvand har gjort det stadigt vanskeligere at opretholde et klassiske parkpræg med tætklippede græsarealer i Elverparken i Herlev. Habitats har hjulpet Herlev kommune med at redesigne Elverparken, hvor det stigende grundvand vendes fra at være et problem til at være en kvalitet. Vandet og

11.11.2015

Livet Efter Døden

Hvad sker der med bytræer når de fældes eller vælter i storme? Kan døde træer bidrage med identitet og liv til byens rum? Fire træer fra Skt. Kjelds Plads er fældet, for at give plads til nye fjernvarmerør. Træerne har nu fået nyt liv som skulptur i kvarteret, og som levested for et væld af små

Print reference - Livet efter døden.pdf

31.07.2015

Nordpilen

Nordhavnen er Københavns nyeste bydel. Frem af havnens rå og industrielle historie vokser en ny, bæredygtig og mangfoldig by - for københavnerne og deres børn. NORDPILEN er Lejerbo Københavns bud på det projekt, der skal indfri potentialet - og løse udfordringerne - som den første almene boligbeby

Print reference - Nordpilen.pdf

30.04.2015

Byen til Vandet - Randers

”Byen til Vandet” er et visionært og komplekst byudviklingsprojekt. Det er åbenlyst, at et projekt så værdifuldt for Randers skal sikres den bedste fødsel gennem de bedste økonomiske og byplanmæssige rammebetingelser for en realisering. Forundersøgelsen handler derfor om at finde og formidle de

Print reference - Randers.pdf

19.04.2015

Sommerfuglehaver på DTU

Habitats er nu med til at skabe levesteder for sommerfugle på DTU. Habitats samarbejder igen i år med DTU om projektet BiodiversiTEST, som handler om at udvikle gartnernes kompetencer i naturnær drift, så de i deres daglige arbejde kan gøre en indsats for at øge biodiversiteten på DTU’s Campus a

21.01.2015

Habitats vinder ambitiøst byudviklingsprojekt i Randers

Et team bestående af C.F. Møller, Orbicon, Smith Innovation og Habitats skal stå for forundersøgelserne i forbindelse med et ambitiøst udviklingsprojekt i Randers. Nye løsninger, nye processer, nye inddragelsesmetoder og nye realiseringsmetoder. Det er fire af hovedpunkterne i vores vindertilbud

04.10.2014

Habitats i redningsaktion i Mejlgade

Habitats var lørdag d. 27. september inviteret til at deltage i markedsdagen Grønt Byliv af MejlgadeLab i Aarhus, for at inspirere byens borgere med gode råd om grønne regnvandsløsninger. Hele Mejlgade blev i dagens anledning forvandlet til et levende og grønt bylaboratorium med bæredygtige inds

31.08.2014

VILDSKAB

Kommunernes grønne drift møder nye udfordringer: færre ressourcer, højere miljø- og naturkrav, hensyn til klimatilpasning i grønne anlæg, flere aktører påvirker driften og samtidigt skal forandringerne kommunikeres overfor personale og borgere. Hvordan kan vi sammen løse disse udfordringer og ska

31.07.2014

Urban succession på Grønttorvet, Ny Valby

Habitats har fungeret som sparringspartner og ideudvikler for Polyform Arkitekter i udviklingen af grønne og bæredygtige aspekter i byudviklingen af Ny Valby, Grønttorvet. Grønttorvet i Valby skal forvandles til en social bæredygtig bydel med et grønt park-hjerte. Siden 1958 har det 16 hektar st

Print reference - Grønttorvet, Ny Valby.pdf

04.05.2014

Land Art Vilvorde Kursuscenter

Hvad gør man når stormen vælter eller beskadiger havens træer? Fjerner man bare det døde ved og laver brænde eller flis af det? Ikke hvis du spørger Habitats. Der er nemlig brug for mere dødt ved i den danske natur for biodiversitetens skyld. Selv i vores haver og parker er der også plads til d

Print reference - Land Art.pdf

28.04.2014

Vild Med Vilje udstilles på Københavns Museum

Kom og drik et glas vin med os til åbningsreceptionen af Byens natur - Urban Nature, onsdag d. 30. april 2014 kl. 16:30 – 18:30 på Københavns Museum. Udstillingen tager udgangspunkt i den fornyede pagt mellem natur og kultur som større byer søger gennem det 21. århundrede. 'Byens natur' viser, h

10.04.2014

Gellerupparken-Toveshøj BYPARK - første fase vundet!

En enig dommerkomité har valgt tre teams, som skal give et endeligt bud på den nye landskabsplan i Gellerup og Toveshøj. Dermed er endnu et afgørende skridt i Helhedsplan Gellerup er taget. Der er i udvælgelsen blandt andet lagt vægt på de enkelte teams evne til at skabe et attraktivt og trygt Gelle

10.04.2014

Landartskulpturer for Vilvorde Kursuscenter

Vilvorde Kursuscenter har i foråret 2014 fået tre Landartskulpturer. Skulpturene er skabt af træer fra den historiske have der faldt i vinterstormene 2013. Skulpturene er et led i at samtænke processer, drift og oplevelser i naturen i Vilvordes smukke historiske have. Tre udvalgte steder i haven

31.03.2014

Vores Park - Gellerup og Toveshøj

Målet med ‘Vores Park’ er at gøre landskabet til katalysator for den samlede revitalisering af helhedsplanen for Gellerup. Nøgleord for vores tilgang til opgaven er tryghed, aktivitet og inddragelse. Tryghed fordi den skaber grundlaget for at alle de andre tiltag i Byparken vil lykkes. Aktivitet

Print reference - Vores Park.pdf

26.03.2014

Konkurrence om Fremtidens Gårdhaver vundet!

Fremtidens Gårdhaver skal laves i et samarbejde mellem beboere i Skt. Kjelds Klimakvarter, Københavns Kommune og det vindende rådgiverteam bestående af Arkitema (totalrådgiver), Habitats og Orbicon. Fremtidens Gårdhaver er en del af Skt. Kjelds Klimakvarter og Sharing Copenhagen, og skal give ins

19.03.2014

Habitats holder oplæg til SPROUT på Dansk Arkitektur Center

Der var fulde huse i DACs store sal, da den anden SPROUT workshop løb af staben. Unge arkitekter og byudviklere, samt studerende fra flere forskellige uddannelser var mødt op for at diskutere hvordan vi skaber bæredygtige byer. Dagen blev faciliteteret af Signe Kongebro fra Henning Larsen Archit

28.02.2014

Fremtidens gårdhave med LAR

Hvad nu hvis nye typer fælleskaber, en mere mangfoldig bynatur og et væld af oplevelser for store og små, var en helt naturlig del af klimatilpasningen og håndtering af regnvand i byens gårdhaver? Og hvad nu hvis fremtidens gårdhaver samtidig spillede en aktiv rolle i at forbedre byens vandbalance,

Print reference - Fremtidens gårdhave med LAR.pdf

04.04.2013

Indkøb vundet ved Nordic Built

Vi kan med glæde annoncere at vi har vundet et indkøb i konkurrencen Nordic Buildt i Danmark om renoveringen af Ellebo. “Nordic Built is a Nordic initiative to accelerate the development of sustainable building concepts initiated by the Nordic ministers for trade and industry. The Nordic Built

20.03.2013

Visioner for Voldparken

Habitats har i perioden fra maj 2012 til marts 2013 været involveret i at udvikle forslaget Visioner for Voldparken. Visionsplanen tager udgangspunkt i boligområde Voldparken i Husum, i udkanten af København. Udgangspunktet er de problemer områdets beboere oplever med det sociale liv og oversvøm

Print reference - Voldparken.pdf

20.03.2013

Vand til liv i Kokkedal

Habitats var i sommeren 2012 med til, i samarbejde med Thing & Wainø, Moe og Brødsgaard, Kant, ACT, at udarbejde et forslag til den indbudte arkitektkonkurrence ’Klimatilpasning Kokkedal’. Det blev til forslaget ’Vand Til Liv i Kokkedal’. Det tager udgangspunkt i de grønne kvaliteter, strukturer

Print reference - Vand til liv.pdf

14.03.2013

Visioner for Voldparken offentliggjort

Torsdag d. 14. marts kunne Habitats endelig offentliggøre visionsplanen "Visioner for Voldparken" for områdets beboere ved et møde arrangeret af Områdefornyelsen Husum. Siden maj sidste år har vi været tovholder, stået for borgerinddragelse og fungeret som landskabsarkitekter på udarbejdelsen af

17.09.2012

Hædrende omtale ved Saint Gobain Habitat Award 2012

Lise Kloster Bro modtog en hædrende omtale ved Saint Gobain Habitat Award 2012 for hendes projekt Vision For Odsherred. Projektet handler om naturnær skovudvikling i Odsherred i samspil med biomasseproduktion og oplevelsesmæssig styrkelse af landskabet. Som begrundelse for den hædrende omtale s

11.09.2012

Habitats taler til CradleBar på DAC

CradlePeople er en interesseorganisation for et positivt fodaftryk på planeten. Den 31. august 2012 afholdt de arrangementet CradleBar på DAC om emnet cirkulær økonomi. Habitats bidrog til CradleBar med et oplæg om hvordan vi indtænker biodiversitet i en cirkulær økonomi. Det kræver mentale kolbø

23.08.2012

Slagkraftig Miljøminister besøger Vild Med Vilje

Det var en stor dag for vores Vild Med Vilje projekt da landets miljøminister Ida Auken d. 18. August lagde vejen forbi Tåsinge Plads og slog et slag for biodiversiteten, med en af vores leer. Anledningen var at det skulle fejres at området omkring Skt. Kjelds Kvarter nu er Københavns første kli

22.08.2012

Projekter

Habitats planlægger og tegner grønne områder, så der skabes synergi mellem menneskelige behov og biologiske behov. Formålet er at sikre klimatilpasning af vore byer og beboede områder, samt at øge biodiversiteten og regenerere trængte økosystemtjenester. Vi leverer design af landskaber, grønne by

31.07.2012

Ejby Fælled

Sammen med Entasis og Alectia deltog Habitats i foråret 2012 i den prækvalificerede arkitektkonkurrence om udviklingen af Ejby Erhvervsområde. Konkurrencen var en del af RealDanias initiativ omkring Fremtidens Forstæder. Opgaven bestod i, at udtænke en udviklingsstrategi for Ejby Erhvervsområde, fra

Print reference - Ejby Fælled.pdf

06.06.2012

Habitats hyret som tovholder på visionært projekt i Husum

I foråret 2012 blev Habitats hyret til at være tovholder og landskabsarkitekt på et meget spændende projekt i Voldparken i den Københavnske forstad Husum. Projektet hedder ’Frem med de skjulte ressourcer i Voldparken’, og støttes af Real Dania (det Gode Boligliv), Områdefornyelsen, Brønshøj-Husu

19.01.2012

Stor anerkendelse til Lises afgangsprojekt om skovrejsning

"Et modigt pionerprojekt med stor samfundsmæssig relevans!" Så flot faldt ordene fra en censor, da Lise Kloster Bro fra Habitats den 9. januar forsvarede sit afgangsprojekt på Arkitektskolen i København. I Lises afgangsprojekt 'Vision for Odsherred - Oplevelsesrige, energiproducerende og klim

03.12.2011

Habitats i DAC's CPHX Julekalender

I dag d. 3/12 er Habitats og billedkunster Camilla Berner hovedpersoner i Dansk Arkitektur Centers Copenhagen X julekalender, der handler om hvordan København kommer til at se ud i 2022. Her er et link til hele Julekalenderen

30.11.2011

Habitats bidrager til Brøndbyernes vandlandskaber

Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune er i samarbejde med Spildevandscenter Avedøre i gang med at udvikle og afprøve lokal afledning af regnvand (LAR) i en række demonstrationsprojekter i kommunen under titlen ”Brøndbyernes vandlandskaber”. Et af disse demonstrationsprojekter handler om a

Categories


campaigns
consultancy
design
learning