Vand Til Liv

Klimaforandringerne er over os - temperaturen stiger, isen smelter, biodiversiteten falder og kraftige storme og oversvømmelser rammer folk i alle dele af verden. Fremover vil vi opleve mere kraftige regnskyl, som får gader og huse til at stå under vand.

Regnvandshåndtering - vand til liv
I Habitats er vores holdning helt klar - vi har brug for en helteindsats, som kan omdanne vand til liv. Denne indsats kan laves af en helt, som ikke bare redder os når vi bliver oversvømmet, men som kan forebygge og løse problemerne ved at tilpasse og designe nye rekreative byrum. I Habitats mener vi at den ’intellektuelle gartner’ med blik for biologi og udvikling, kan være sådan en helt, der med sine grønne løsninger håndterer byernes regnvandsudfordringer og samtidigt skaber en smukkere og sjovere by.

På den måde bliver regnvand en ressource, der øger livskvaliteten og skaber nye aktiviteter og fælleskaber i byrummet. F.eks. kan flere gårdhaver med træer og grønt køle byen når det er rigtig varmt. Samtidig bidrager grønne klimatilpasningsløsninger til en øget biodiversitet og et levende bymiljø.

Habitats tilbyder
Habitats har stor viden om og erfaring med grøn klimatilpasning. Vi har fokus på hvordan vi kan udvikle biodiversitet, skabe sanselige oplevelser og nye fællesskaber, med særlig vægt på at inddrage borgere og gøre dem til en vigtig del af processen med at skabe grønne områder.

For kommuner kan vi designe grønne områder der på en gang er vilde og funktionelle, og vi kan stå for tilrettelæggelse af driften af de grønne områder evt. i samarbejde med byens gartnere. Endelig kan vi formidle indsatsen og forebygge evt. klager over den vildere natur, gennem kommunikation og inddragelse af borgerne.

For boligområder kan vi lave konkrete forslag, planer og praktiske arrangementer der involverer folk og skaber skræddersyede grønne løsninger.

For virksomheder kan vi gentænke udearealerne så de har en rig natur, håndtere regnvand og udnytte mulighederne for at bruge indsatsen aktivt i en grøn markedsføringsstrategi.

Se mere på projekter

Nyheder

17.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane mi

17.06.2017

Jernbanens rige natur

Habitats rådgiver Banedanmark og Miljøstyrelsen om hvordan de kan styrke den unikke biodiversitet kn

03.04.2017

Det Gode Levested – en kampagne for mennesker og natur og Utterslev

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne

01.12.2016

Naturen Nu er i luften

På TV2 Lorrys hjemmeside kan du nu finde tips til oplevelser i naturen året rundt i det nye program

02.11.2016

Kampagne for naturen i Utterslev Mose

Habitats har netop vundet et udbud om en kampagnestrategi for naturen i Utterslev Mose for København

31.10.2016

Konference om erstatningsnatur

Når vi anlægger nye veje, jernbaner, byggeri eller opsætter vindmøller vil naturområder ofte blive p

09.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.

Stigende grundvand har gjort det stadigt vanskeligere at opretholde et klassiske parkpræg med tætkli

07.10.2016

Vild Med Vilje videoer på ALTIVISTEN

ALTIVISTEN tager sammen med Philip Hahn-Petersen på opdagelse i den danske natur. Du kan se med og l

13.09.2016

Grundfos bliver vært for det vilde

Grundfos inviterer naturen inden for og lader nu græsset gro på cirka en femtedel af de steder, hvor

11.09.2016

Lergravens Vild med Vilje

Der er håb for fremtidens generation af naturforkæmpere! Søde børn og arbejdsomme forældre tog hår

15.05.2016

Lise Kloster Bro tiltræder ny stilling i COWI

Lise Kloster Bro tiltræder medio 2016 en ny stilling som markedsudvikler, bynatur- og klimatilpasnin

21.10.2015

Fra spildevandsbassin til Ledøjes nye fællesområde

Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdække

21.10.2015

Habitats i tænketank for Københavns bynatur

Københavns Kommune har nedsat en tænketank for byens grønne identitet og bynatur. Tænketanken har ti

02.09.2015

Kom til konference om Byens Planteliv 2015

Konferencen diskuterer på forskellige måder, hvordan man kan få byer til både at have stor biodivers

02.07.2015

SKAL DU I PRAKTIK HOS HABITATS?

Vi søger en til to nye praktikanter fra august 2015, der har lyst til at arbejde sammen med Habitats

09.06.2015

Habitats modtager URBIA prisen for Vild Med Vilje

Vi er glade og stolte over at modtage URBIA prisen af World Watch Institute for at gøre en forskel f

07.06.2015

VISIONÆRT GRUNDLAG FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Med ”Byen til Vandet” skal Randers midtby åbnes mere op mod vandet. Den gamle, historiske middelalde

20.04.2015

Sommerfuglehaver på DTU

Habitats er nu med til at skabe levesteder for sommerfugle på DTU. Habitats samarbejder igen i å

24.02.2015

Habitats - Nu med advisory board

Habitats tager hul på et nyt kapitel i virksomhedens historie! Habitats har nemlig officielt sat

22.01.2015

Habitats vinder ambitiøst byudviklingsprojekt i Randers

Et team bestående af C.F. Møller, Orbicon, Smith Innovation og Habitats skal stå for forundersøgelse

View image only