projekter

30.11.2018

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer. Banedanmark og Miljøstyrelsen samarbejder om at gennemføre indsatsen. Projektet er døbt InfraNatur. Et passende n

02.11.2016

Vild Med Vilje

Vild Med Vilje handler om at give plads til en mere robust, oplevelsesrig og mangfoldig natur. Byens natur er i dag præget af intensiv pleje, hvor ukrudtet skal fjernes, græsset skal slåes og hækken klippes ned. Men hvad sker der egentlig, hvis vi lader naturen vokse vildt og udvikle sig på egne præ

Print reference - Vild med Vilje.pdf

20.10.2016

Ledøje Fælled - Fra spildevandsbassin til rekreativ oase

Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdækket bassin med rekreative funktioner på toppen. Projektet er et spændende eksempel på hvordan man kan gøre spildevandstekniske anlæg til rekreative områder med øget naturværdi, lavt driftsniveau og have

Print reference - Ledøje Fælled.pdf

12.09.2016

Vært for det vilde

Habitats blev sommeren 2016 hyret til at rådgive Grundfos i forhold til at ekstensivere driften af udearealerne på koncernens hovedsæde i Bjerringbro til fordel for biodiversitet, budget og bæredygtighed. Formålet med samarbejdet var at fremme en mere rig og mangfoldig natur, samt formidle dette

Print reference - Vært for det Vilde.pdf

11.11.2015

Livet Efter Døden

Hvad sker der med bytræer når de fældes eller vælter i storme? Kan døde træer bidrage med identitet og liv til byens rum? Fire træer fra Skt. Kjelds Plads er fældet, for at give plads til nye fjernvarmerør. Træerne har nu fået nyt liv som skulptur i kvarteret, og som levested for et væld af små

Print reference - Livet efter døden.pdf

31.07.2015

Nordpilen

Nordhavnen er Københavns nyeste bydel. Frem af havnens rå og industrielle historie vokser en ny, bæredygtig og mangfoldig by - for københavnerne og deres børn. NORDPILEN er Lejerbo Københavns bud på det projekt, der skal indfri potentialet - og løse udfordringerne - som den første almene boligbeby

Print reference - Nordpilen.pdf

30.04.2015

Byen til Vandet - Randers

”Byen til Vandet” er et visionært og komplekst byudviklingsprojekt. Det er åbenlyst, at et projekt så værdifuldt for Randers skal sikres den bedste fødsel gennem de bedste økonomiske og byplanmæssige rammebetingelser for en realisering. Forundersøgelsen handler derfor om at finde og formidle de

Print reference - Randers.pdf

30.09.2014

Dong Energy

Habitats blev i efteråret 2014 hyret til at rådgive DONG Energy i deres arbejde med biodiversitet. Habitats hjalp med at formulere tilgangen til arbejdet med biodiversitet, og med at arrangere og afholde en workshop for repræsentanter fra alle fire forretningsområder i DONG Energy. Endelig bidrog Ha

Print reference - Dong Energy.pdf

18.09.2014

Bæredygtig drift af grønne arealer i Lejre

I løbet af 2014 har Habitats hjulpet Lejre Kommune med at lave nogle testarealer for bæredygtig drift af kommunens grønne arealer Målet er at give Lejre Kommune en samlet forståelse for nuværende drift, og for hvilke simple tiltag i omlægning af driften, der kan sikre en rigere natur, klimatilpas

Print reference - Lejre.pdf

18.09.2014

DTU BiodiversiTEST

BiodiversiTEST handler om at øge biodiversiteten på DTUs campusarealer, og sikre bedre oplevelser for alle der besøger DTU. Personalet i Campus Service og Habitats har siden opstartsworkshoppen arbejdet tæt sammen om at udvikle nye former for drift af de grønne arealer. Fokus har været på at ind

Print reference - BiodiversiTEST.pdf

31.07.2014

Urban succession på Grønttorvet, Ny Valby

Habitats har fungeret som sparringspartner og ideudvikler for Polyform Arkitekter i udviklingen af grønne og bæredygtige aspekter i byudviklingen af Ny Valby, Grønttorvet. Grønttorvet i Valby skal forvandles til en social bæredygtig bydel med et grønt park-hjerte. Siden 1958 har det 16 hektar st

Print reference - Grønttorvet, Ny Valby.pdf

04.05.2014

Land Art Vilvorde Kursuscenter

Hvad gør man når stormen vælter eller beskadiger havens træer? Fjerner man bare det døde ved og laver brænde eller flis af det? Ikke hvis du spørger Habitats. Der er nemlig brug for mere dødt ved i den danske natur for biodiversitetens skyld. Selv i vores haver og parker er der også plads til d

Print reference - Land Art.pdf

31.03.2014

Vores Park - Gellerup og Toveshøj

Målet med ‘Vores Park’ er at gøre landskabet til katalysator for den samlede revitalisering af helhedsplanen for Gellerup. Nøgleord for vores tilgang til opgaven er tryghed, aktivitet og inddragelse. Tryghed fordi den skaber grundlaget for at alle de andre tiltag i Byparken vil lykkes. Aktivitet

Print reference - Vores Park.pdf

28.02.2014

Fremtidens gårdhave med LAR

Hvad nu hvis nye typer fælleskaber, en mere mangfoldig bynatur og et væld af oplevelser for store og små, var en helt naturlig del af klimatilpasningen og håndtering af regnvand i byens gårdhaver? Og hvad nu hvis fremtidens gårdhaver samtidig spillede en aktiv rolle i at forbedre byens vandbalance,

Print reference - Fremtidens gårdhave med LAR.pdf

30.09.2013

Naturpleje i Utterslev Mose

Naturpleje med Frivillige i Utterslev Mose handlede om at motivere og inddrage frivillige, i det direkte biodiversitetsfremmende arbejde på Langholmen og i Kirkemosen. Utterslev Mose er Københavns Kommunes største naturområde. Det var en udfordring for Københavns Kommune både at tage hånd om den

Print reference - Naturpleje i Utterslev Mose.pdf

31.03.2013

Biodiversitet i byer

‘Biodiversitet I byer’ er udarbejdet med det formål at levere idéer, inspiration og forslag, som kan skabe synergier mellem en øget biodiversitet i byen. Synergier mellem biodiversitet og de mange initiativer og tiltag, som allerede foregår i forbindelse med udvikling og planlægning af vores byer.

Print reference - Biodiversitet i byer.pdf

20.03.2013

Vand til liv i Kokkedal

Habitats var i sommeren 2012 med til, i samarbejde med Thing & Wainø, Moe og Brødsgaard, Kant, ACT, at udarbejde et forslag til den indbudte arkitektkonkurrence ’Klimatilpasning Kokkedal’. Det blev til forslaget ’Vand Til Liv i Kokkedal’. Det tager udgangspunkt i de grønne kvaliteter, strukturer

Print reference - Vand til liv.pdf

20.03.2013

Visioner for Voldparken

Habitats har i perioden fra maj 2012 til marts 2013 været involveret i at udvikle forslaget Visioner for Voldparken. Visionsplanen tager udgangspunkt i boligområde Voldparken i Husum, i udkanten af København. Udgangspunktet er de problemer områdets beboere oplever med det sociale liv og oversvøm

Print reference - Voldparken.pdf

31.07.2012

Ejby Fælled

Sammen med Entasis og Alectia deltog Habitats i foråret 2012 i den prækvalificerede arkitektkonkurrence om udviklingen af Ejby Erhvervsområde. Konkurrencen var en del af RealDanias initiativ omkring Fremtidens Forstæder. Opgaven bestod i, at udtænke en udviklingsstrategi for Ejby Erhvervsområde, fra

Print reference - Ejby Fælled.pdf

Categories


campaigns
consultancy
design
learning